Regionalni program stambenog zbrinjavanja: RPSZ naslovljava još uvijek neriješeno pitanje raseljenosti u Hrvatskoj

28-11-2013 05:52:57

Nedaleko slikovitog Nacionalnog parka Plitvička jezera u planinskom kršu središnje Hrvatske leži neopisiv zaseok Poljice. Milijuni turista posjećuju jezera, ali malo tko svraća u Poljice i sreće dva tamošnja stanovnika, 69 –godišnjeg Milana Sunajka i njegovu 59-godišnju suprugu Nedjeljku.
Njihova kuća od kamena i cigle je u vrlo lošem stanju, bez adekvatnog vodovodnog sustava i izolacije, a par živi u ekstremnom siromaštvu. No oni su jednostavno zahvalni što su se vratili svojoj rodnoj regiji nakon izbivanja dugog šest godina koje im je nametnuto 1995., na samom kraju rata u Hrvatskoj.

I obitelj Sunajko je stavljena na popis osoba s prvenstvom preseljenja u modernu zgradu s 29 stanova u gradu Korenici, čija je izgradnja planirana prema posebnom stambenom programu. Cilj je ovog programa okončanje dugotrajnog regionalnog problema pružanjem domova za oko 74,000 ugroženih osoba - izbjeglica, povratnika i interno raseljenih osoba - u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji.

"Sada sam potpuno uvjeren da ćemo biti zbrinuti", rekao je Milan UNHCR posjetiteljima u ovom zaseoku, do kojeg je od najbliže trgovine potrebno pješačiti šest kilometara te koji je zimi odsječen snijegom." Terenski djelatnici UNHCR-a nas često posjećuju i, budući da iza toga stoji međunarodna zajednica, to nam daje vjeru da će naše stambeno pitanje uskoro biti riješeno", dodaje.

Milan i Nedjeljka, koji su nedavno otkrili da Nedjeljka ima rak grla u terminalnoj fazi, zaslužuju sretan preokret. Prije rata u Hrvatskoj, par etničkih Srba živio je sretnim i jednostavnim životom s dvojicom svojih sinova u Korenici, gdje je Milan i radio kao službenik u nacionalnom parku.

Rat je sve promijenio te su oni 1995. pobjegli u Srbiju nakon što su Milanovi roditelji ubijeni, a hrvatska ofenzivna akcija je više od 200,000 Srba prisilila da napuste svoje domove. Obitelj je živjela u Srbiji u vrlo teškim okolnostima sve do 2001., kad su se Milan i njegovi dečki vratili kako bi provjerili situaciju.

Ne mogavši se vratiti u svoj dom u Korenici, Milan se smjestio u staru obiteljsku kuću u Poljicima."Kad sam vidio okolne planine, pomislio sam, to je to, vratio sam se kući," sjeća se Milan. "Morao sam početi od nule, ali ništa nije preteško ako ste zdravi." No Nedjeljkino zdravlje, a ona se vratila 2002. s UNHCR-om, slabi. Život za oboje postaje borba; teško je čak staviti hranu na stol svakoga dana te je paru potrebna pomoć i nešto utjehe.

Osim što jedva preživljavaju s Milanovom mjesečnom mirovinom koja iznosi oko 180 američkih dolara, moraju se nositi i s Nedjeljkinom bolešću, što znači posjete specijalistu u glavnom gradu, Zagrebu, što je naporan i skup put koji si vrlo teško omoguće.

Shvativši da se više ne mogu nositi s problemima, Sunajkovi su 2010. podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje i dobili pozitivan odgovor, ali ne i konkretno rješenje. Čini se da je odgovor za njih ipak stigao u obliku Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja koji je pokrenut u Sarajevu u travnju prošle godine, kad su donatori obećali više od 260 milijuna eura, uključujući 230 milijuna eura iz Europske unije.

Program koji predstavlja zajedničku inicijativu Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, ima za cilj desecima ugroženih korisnika pružiti trajna rješenja i jamstva zaštite prava." Želimo ispisati posljednje poglavlje raseljenosti u zemljama zapadnog Balkana ", izjavio je Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice Antonio Guterres prilikom predstavljanja Programa.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja, čiji se ukupan trošak procjenjuje na gotovo 600 milijuna eura, će se u četiri partnerske zemlje provoditi tijekom petogodišnjeg razdoblja, uz potporu međunarodne zajednice, uključujući UNHCR. U travnju 2013. međunarodni donatori su odobrili prve projekte koje su predložile četiri zemlje, uključujući izgradnju stambene zgrade u Korenici. Ovi će početni projekti zbrinuti 460 obitelji diljem regije. Daljnji projekti ciljani na 1,800 obitelji u sve četiri zemlje bit će odobreni sljedećeg mjeseca.
Milan je uglavnom optimističan oko programa, ali brine koliko dugo će Nedjeljka i on još morati čekati dok stambena zgrada u Korenici bude izgrađena - očekuje se da će radovi početi iduće godine, kad će se korisnici moći useliti. Prepoznavši njihove teške okolnosti, UNHCR je čvrsto preporučio da im se dodijeli jedan od stanova u Korenici kako bi mogli živjeti udobno i dostojanstveno.

"Iako smo sretni što znamo da ćemo primiti stambeno rješenje prema Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja, naša trenutna situacija može potrajati još koju zimu," rekao je Milan. Njegova supruga, svjesna svojih ozbiljnih zdravstvenih problema, upozorila je: "Nisam sigurna da ćemo ovdje u Poljicima uspjeti progurati još jednu zimu."

FOTO: UNHCR/Z.Franković i D.Klasnić   TEKST: UNHCR/N.Crvenković i D.Klasnić

Regional Housing Programme: RHP tackles the lingering problem of displacement in Croatia

28-11-2013 05:52:57

Not far from the picturesque Plitvice Lakes National Park in the mountainous karst area of central Croatia lies the nondescript hamlet of Poljice. Millions of tourists visit the lakes, but hardly anyone calls in on Poljice and its two inhabitants, 69-year-old Milan Sunajko and his wife Nedjeljka, aged 59.

Their stone-and-brick house is in a dreadful state, without proper plumbing and insulation, and they live in extreme poverty. But the pair are just thankful to be in their home region after a six-year absence that was enforced on them in 1995 at the tail end of the war in Croatia.

And they have been put on a priority list to move into a planned modern 29-apartment building in the town of Korenica under a special housing programme. This is aimed at ending a lingering displacement problem in the region by providing homes for some 74,000 vulnerable people – refugees, refugee returnees and internally displaced people – in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro and Serbia.

"I am now 100 per cent sure that we will be cared for," Milan told UNHCR visitors to the hamlet, which is a six-kilometre hike from the nearest shop and cut off by snow in the winter. "UNHCR field staff visit us often and, seeing the international community behind it, gives confidence that our housing plight will soon end," he added.

Milan and Nedjeljka, who recently discovered she had terminal throat cancer, deserve a change in fortune. Before the 1991-1995 war in Croatia, the ethnic Serb pair lived a happy if simple life with their two sons in Korenica, where Milan worked as a clerk for the national park.

The war changed all that and in 1995 they fled to Serbia after Milan's parents were killed and a Croatian offensive forced more than 200,000 Serbs to leave their homes. The family lived in Serbia under very difficult circumstances until 2001, when Milan and his boys returned to test the waters.

Unable to return to their home in Korenica, Milan settled in the old family house in Poljice. "When I saw the surrounding mountains, I thought, that's it, I am back home," Milan recalled. "I needed to start from scratch, but nothing is too difficult if one is healthy." But the health of Nedjeljka, who returned in 2002 with UNHCR, is fading. Life is becoming a struggle for both; even putting food on the table every day is difficult, and the couple need help and some comfort.

Aside from struggling to live off Milan's monthly pension of about US$180, they also have to deal with Nedjeljka's illness, which means she needs to visit a specialist in the capital, Zagreb, a tiring journey that they can ill afford to pay for.

Realizing that they could no longer cope, the Sunajkos applied in 2010 for housing assistance from the government and received a positive answer but no concrete action. A solution for them seems to have come under the Regional Housing Programme, launched in Sarajevo in April last year, when donors pledged more than 260 million euros, including 230 million euros from the European Union.

The programme, a joint initiative of Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro and Serbia, is aimed at providing durable housing solutions and guarantees for the protection of the rights of the tens of thousands of vulnerable beneficiaries. "We are seeking to write the last chapter of the displacement in the western Balkans," UN High Commissioner for Refugees António Guterres said at the launch.

The Regional Housing Programme, whose total cost is estimated to be almost 600 million euros, will be implemented over five years by the four partner countries with the support of the international community, including UNHCR. In April 2013, international donors approved the first projects proposed by the four countries, including construction of the apartment building in Korenica. These initial projects will benefit 460 families across the region. More projects, benefitting 1,800 families in all four countries, were approved last month.

Milan is mostly upbeat about the programme, but he worries how much longer he and Nedjeljka will have to wait until the apartment block in Korenica is built – work is expected to start next year – and they can move in. UNHCR, recognizing their difficult circumstances, has strongly recommended that they be given one of the apartments in Korenica so that they can live in comfort and dignity.

"Although we are happy to know we will receive housing under the Regional Housing Programme, this may be one or even two winters away," said Milan. His wife, mindful of her serious health problems, warned: "I am not sure that we will manage another winter here in Poljice."

PHOTO: UNHCR/Z.Franković and D.Klasnić STORY: UNHCR/N.Crvenković and D.Klasnić

Share
Website building, maintenance and hosting: media-trend.hr