Nužna promjena smjera prema izbjegličkoj krizi u Europi

17-09-2015 11:00:00

Fotografija: AFP

UNHCR je šokiran i ožalošćen što se vodenim topovima i suzavcem obiteljima sprječava ulazak u EU.

UNHCR ponavlja kako je duboko uvjeren da se samo jedinstvenim europskim odgovorom može riješiti postojeća izbjeglička i migracijska kriza. Pojedinačne mjere koje provode pojedine zemlje ne samo da neće riješiti problem, već će pogoršati već kaotičnu situaciju, produbiti patnju ljudi i povećati tenzije u državama u trenutku kada je Europi potrebno više solidarnosti i povjerenja.

UNHCR je posebno zabrinut zbog cijelog niza restriktivnih mjera koje je nedavno usvojila Mađarska i načina na koji su se provodile, uslijed čega su izbjeglice imale iznimno ograničeni pristup granici. Novi zakoni uključuju mjere odvraćanja, od kojih su neke suprotne međunarodnom pravu i europskoj praksi kada se primjenjuju na tražitelje azila i izbjeglice.„UNHCR ponavlja svoj poziv mađarskim tijelima vlasti da u skladu sa svojim pravnim i moralnim obvezama osiguraju neometani pristup osobama kojima je potrebna zaštita", rekao je danas Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice António Guterres. „Države svojim granicama trebaju upravljati na način koji je u skladu s međunarodnim i EU pravom, uključujući kroz jamstvo prava na traženje azila", dodao je Guterres.

U izvješćima je navedeno da je samo nekolicini tražitelja azila dopušten ulazak u Mađarsku na službenom graničnom prijelazu. UNHCR je posebno šokiran i ožalošćen što je prisiljen svjedočiti uporabi vodenih topova i suzavca kojima se sirijskim izbjeglicama, pa i obiteljima s djecom, koji su već pretrpjeli toliko toga, želi spriječiti ulazak u EU.
Mađarska je također počela vraćati tražitelje azila u Srbiju usprkos savjetu koji je UNHCR uputio vladama. Argumentom da se izbjeglicama može odbiti ulazak jer je moguć povratak u Srbiju ne uzima se u obzir sustav azila koji Srbija u ovom trenutku izgrađuje, a kojim se ne može riješiti trenutni opseg priljeva ljudi kojima je potrebna učinkovita zaštita.

U odnosu na zadržavanje izbjeglica zbog nepropisnog prelaska granice i izricanje kazni, UNHCR podsjeća države na obveze koje su preuzele Konvencijom Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica, a posebno na njezin članak 31. (nekažnjavanje za ilegalni ulazak ili boravak tražitelja azila i izbjeglica).

„Nije zločin prijeći granicu i zatražiti azil", rekao je gosp. Guterres.

U svrhu rješavanja krize te s obzirom na ishod sastanka ministara pravosuđa i unutarnjih poslova i novonastalu situaciju na mađarskoj granici, UNHR je jučer u Bruxellesu predložio izvanredni akcijski plan za:

1. Trenutno stvaranje objekata u Grčkoj za prihvat, pomoć, registraciju i probir pridošlica.

2. Trenutni početak procesa premještanja 40.000 izbjeglica iz Grčke i iz postojećih centara u Italiji u EU države članice sudionice, na način kako ga je prihvatilo Vijeće. Proces bi trebao biti nadopunjen dodatnim dobrovoljnim preuzimanjem obveza od strane EU država članica, koje prate nove prijedloge Europske komisije.

3. Hitni paket EU za Srbiju u svrhu stvaranja slične sposobnosti za pružanje odgovarajuće pomoći, registracije i premještanja ljudi u druge europske zemlje.

UNHCR istovremeno inzistira da je potrebno u značajnoj mjeri povećati mogućnosti na raspolaganju sirijskim izbjeglicama koje se nalaze u zemljama koje graniče sa Sirijom za pristup EU legalnim kanalima, što uključuje preseljenje i humanitarni prihvat, spajanje obitelji te humanitarne i studentske vize.

U međuvremenu sve veći broj izbjeglica odlazi u Hrvatsku. UNHCR je ponudio neposrednu podršku hrvatskim tijelima vlasti te je u postupku prikupljanja dodatnih timova, pomoći i opreme za Grčku i Srbiju s obzirom da više od 4.000 izbjeglica i migranata nastavlja svakodnevno pristizati u Grčku.

Share
Website building, maintenance and hosting: media-trend.hr