Povijest UNHCR-a u Hrvatskoj

history-of-unhcr-croatia

Uspostava UNHCR-a u Hrvatskoj

UNHCR je aktivnosti u Hrvatskoj počeo provoditi krajem 1991. na poziv hrvatske vlade koja je tada tražila međunarodnu pomoć u pružanju humanitarne pomoći stotinama tisuća ljudi raseljenih zbog sukoba u zemlji. Mandat UNHCR-a u jugoistočnoj Europi temeljen je na pismu koje je Glavni tajnik UN-a u studenom 1991. poslao Visokoj povjerenici UN-a za izbjeglice radi koordiniranja cjelokupne UN-ove operacije pružanja humanitarne pomoći raseljenim osobama u bivšoj Jugoslaviji. Mandat je također uključivao poduzimanje svih mjera nužnih za izbjegavanje daljnjeg raseljavanja kako bi se sukobom pogođenim osobama pružila pravna zaštita te kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri olakšao dobrovoljni povratak u mjesta njihova podrijetla.

UNHCR je prihvatio tu ulogu te u prosincu 1991. i službeno preuzeo vodstvo u koordinaciji međunarodnih humanitarnih operacija usmjerenih na potrebe raseljenih osoba na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj ove velike operacije pružanja pomoći stradalima bio je ne samo spasiti živote i smanjiti patnju do realizacije političkog dogovora, već i pogođenom stanovništvu omogućiti ostanak na područjima vlastitog podrijetla.

Uloga UNHCR-a u Hrvatskoj tijekom sukoba

Uloga UNHCR-a u Hrvatskoj nakon sukoba

___________________

The establishment of UNHCR in Croatia

UNHCR operations in Croatia began in late 1991 on the invitation of the Croatian Government, which sought international help in providing humanitarian assistance to hundred of thousands of people displaced by the conflict in the country. The mandate of UNHCR in South East Europe was based on a letter sent by the Secretary General in November 1991 to the High Commissioner requesting the Agency to coordinate all UN humanitarian assistance to displaced persons in former Yugoslavia. The mandate also included the task of undertaking all possible action to avoid further displacement, to provide these persons with legal protection, and to assist their voluntary return to their places of origin wherever possible.

The Agency accepted this role and in December 1991 officially took the lead in coordinating international relief efforts to tackle the needs of the displaced on the territory of Croatia and Bosnia and Herzegovina. The goal of this large-scale emergency relief operation was not only to save lives and reduce suffering until a political settlement was achieved, but also to enable the affected populations to remain in their areas of origin.

 

UNHCR in Croatia during the conflict

The role of UNHCR after the conflict

 

Share
Website building, maintenance and hosting: media-trend.hr