UNHCR: dva milijuna Sirijaca u izbjeglištvu

04-09-2013 09:23:14

S današnjim danom, broj izbjeglica iz Sirije prešao je prag od dva milijuna bez naznake da će se ovaj tragični preljev ljudi zaustaviti. Sirija je u sukobu već treću godinu za redom gdje žene, djeca i muškarci prelaze granicu često samo s onime što uspijevaju nositi na sebi.

Trendovi su ništa manji od alarmantnih i predstavljaju skok od gotovo 1.8 milijuna ljudi u izbjeglištvu u posljednjih 12 mjeseci. Prije godine dana, broj Sirijaca registriranih kao izbjeglice ili u iščekivanju registracije bio je 230,671 osoba.

„Sirija je postala velika tragedija ovog stoljeća – sramotna humanitarna nesreće praćena patnjom i raseljenošću koja se ne pamti u novijoj povijesti", rekao je Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice António Guterres. „Jedina utjehu u ovom strašnom događaju je ljudskost koju pokazuju susjedne zemlje pri prihvatu i spašavanju života mnogih izbjeglica".

Više od 97 posto sirijskih izbjeglica boravi u zemljama u neposrednom susjedstvu što stavlja silan teret na infrastrukturu, ekonomiju i društvo u tim zemljama. Te zemlje hitno trebaju obilnu međunarodnu podršku kako bi se nosile s krizom.

Reagirajući na vijest, Posebna izaslanica UNHCR-a, Angelina Jolie, izrazila je zgroženost na razine smrti, šteta i opasnosti koje prisiljavaju toliki broj Sirijaca da bježe za vlastite živote.

"Neodlučnost svijeta oko Sirijeke krize postaje sve opasnija. Val ljudske patnje potaknut konfliktom preuzima katastrofalne razmjere. Ako situacija nastavi pogoršavati ovim tempom, broj izbjeglica će nastaviti rasti, a neke od susjednih zemalja mogle bi biti dovedene do točke sloma."

"Svijet je tragično razjedinjen oko načina zaustavljanja sirijskog sukoba, " dodala je Jolie, "no ne bi smjelo biti razjedinjenosti oko potrebe za ublažavanjem ljudske patnje te, bez ikakve sumlje, svjetske odgovornosti da se učini i više od toga. Moramo pružiti potporu milijunima nedužnih ljudi istrgnutih iz svojih domova i osnažiti kapacitete susjednih zemalja kako bi se nosile s preljevom ljudi iz Sirije".

S dnevnim prosjekom od gotovo 5,000 Sirijaca koji bježe u susjedne zemlje potreba za značajnim povećanjem humanitarne pomoći i razvojem podrške zajednicama koje prihvaćaju izbjeglice dosegnula je kritičnu točku. Uzimajući u obzir pritisak izbjegličkog egzodusa na susjedne zemlje, uključujući sve teži ekonomski učinak, ministri iz Iraka, Jordana, Libanona i Turske susrest će se sutra, 4 rujna, u Ženevi kako bi pokušali ubrzati međunarodnu podršku.

Broj od dva milijuna, predstavlja broj Sirijaca koji su se registrirali ili iščekuju registraciju. Krajem kolovoza brojke pokazuju 110,000 Sirijaca u Egiptu, 168,000 u Iraku, 515,000 u Jordanu, 716,000 u Libanonu te 460,000 u Turskoj. Oko 52% navedene populacije jesu djeca od 17 i manje godina starosti. Prije nekoliko dana, 23 kolovoza, UNHCR je objavio kako je broj djece među sirijskim izbjeglicama prešao 1 milijun.

No brine i činjenica koju objavljuje OCHA (UN-ov ured za koordinaciju humanitarnih poslova) da je unutar Sirije, s 27 kolovozom, interno raseljeno 4.25 milijuna ljudi. Kad se zbroji, danas više od šest milijuna Sirijaca je otrgnuto od svojih domova i obitelji što je veći broj nego u bilo kojoj drugoj zemlji na svijetu.

UNHCR je aktivan u Siriji te predvodi humanitarni odgovor na izbjegličku krizu u svakoj od susjednih zemalja. Humanitarne agencije su dramatično pod-financirane sa samo 47% potrebnih sredstava za odgovor na osnovne potrebe izbjeglica na raspolaganju.

Popratni materijali za potrebe medija: http://unhcr.org/2m/

 

UNHCR: Two million Syrians are refugees

04-09-2013 09:23:14

Today, the number of Syrian refugees passed the threshold of two million, and with no sign of this tragic outflow ending. The war is now well into its third year and Syria is haemorrhaging women, children and men who cross borders often with little more than the clothes on their backs.

This trend is nothing less than alarming, representing a jump of almost 1.8 million people in 12 months. One year ago today, the number of Syrian's registered as refugees or awaiting registration stood at 230,671 people.

"Syria has become the great tragedy of this century - a disgraceful humanitarian calamity with suffering and displacement unparalleled in recent history," said António Guterres, the UN's High Commissioner for Refugees. "The only solace is the humanity shown by the neighbouring countries in welcoming and saving the lives of so many refugees."

More than 97 per cent of Syria's refugees are hosted by countries in the immediate surrounding region, placing an overwhelming burden on their infrastructures, economies and societies. They urgently need massive international support to help them deal with the crisis.

Reacting to the milestone, UNHCR Special Envoy Angelina Jolie expressed her dismay at the level of death, damage and danger that has forced so many Syrians to run for their lives.

"The world risks being dangerously complacent about the Syrian humanitarian disaster. The tide of human suffering unleashed by the conflict has catastrophic implications. If the situation continues to deteriorate at this rate, the number of refugees will only grow, and some neighbouring countries could be brought to the point of collapse."

"The world is tragically disunited on how to end the Syria conflict, " Ms. Jolie added, "But there should be no disagreement over the need to alleviate human suffering, and no doubt of the world's responsibility to do more. We have to support the millions of innocent people ripped from their homes, and increase the ability of neighbouring countries to cope with the influx."

With an average of almost 5,000 Syrians fleeing into neighbouring countries every day, the need to significantly increase humanitarian aid and development support to host communities has reached a critical stage. In view of the pressure the refugee exodus is placing on surrounding countries, including the worsening economic impact, ministers from Iraq, Jordan, Lebanon and Turkey, will meet with UNHCR in Geneva on Wednesday, 4 September, in a bid to accelerate international support.

The number of two million represents Syrians who have registered as refugees or who are awaiting registration. As of end August this comprised 110,000 in Egypt, 168,000 in Iraq, 515,000 in Jordan, 716,000 in Lebanon, and 460,000 in Turkey. Some 52 per cent of this population are children aged 17 years or below. UNHCR announced only days ago, on 23 August, that the number of Syrian child refugees had exceeded a million.

A further 4.25 million people are displaced inside Syria, according to data as of 27 August from the UN's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Taken together, these numbers – amounting to a total of more than six million people torn from their homes – mean that more Syrians are now forcibly displaced than is the case with any other country.

UNHCR is active in Syria and is leading the humanitarian response to the refugee crisis in each of the surrounding countries. Humanitarian agencies are worryingly underfunded, with only 47 per cent of funds required to meet basic refugee needs received.

Accompanying embargoed video, photos, and info graphics are available for download at : http://unhcr.org/2m/

 

Share
Website building, maintenance and hosting: media-trend.hr