Upravljačka tijela regionalnog stambenog programa sastala se 6. prosinca kako bi razmotrila napredak

09-12-2013 09:34:52

Construction in Knin
UNHCR/D.Klasnic

Pariz, 6. prosinca 2013.– Danas je u Parizu održan 3. sastanak Upravljačkog odbora Regionalnog stambenog programa (RSP) te 5. sastanak Skupštine donatora Fonda RSP. Svrha sastanaka je razmotriti napredak postignut u 2013. godini i planove provedbe za 2014. godinu.

Skupština donatora izabrala je novog supredsjedatelja za idućih 12 mjeseci: Sjedinjenje Američke Države prepustit će to mjesto Švicarskoj, koja će, zajedno s Europskom Komisijom, supredsjedati Upravnim odborom RSP-a i Skupštinom donatora Fonda RSP-a u 2014. godini. SAD će i ubuduće imati aktivnu ulogu u RSP-u

Skupština donatora također je odobrila dva nova projekta koji će biti financirani iz Fonda RSP-a: bespovratna sredstva u iznosu od 4,3 milijuna Eura bit će dodijeljena za kupnju 101 stana za bivše nositelje stanarskog prava i stanovnike kolektivnih centara u Republici Hrvatskoj te 11 milijuna Eura bespovratnih sredstava za osiguranje trajnih stambenih rješenja u mjestima lokalne integracije za 715 izbjegličkih obitelji u Republici Srbiji, kroz četiri različita modela stambenog zbrinjavanja. Time je ukupno u 2013. odobreno 12 projekata ukupne vrijednosti od 61 milijun Eura. Njihova provedba trebala bi omogućiti održiva stambena rješenja za više od 8.000 ranjivih izbjeglica i raseljenih osoba u četiri partnerske države RSP-a (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Hrvatska i Republika Srbija).

Upravljački odbor RSP-a složio se da je tijekom 2013. godine postignut značajan napredak i zahvalio svim dionicima za naporan rad. Također je prihvaćeno da je potrebno nastaviti istom dinamikom kako bi se ispoštovali zadani planovi i korisnicima pružila prva stambena rješenja tijekom prve polovice 2014. godine.

2013. ostvaren je niz velikih pomaka kako bi se nastavila provedba u dobro pripremljenom okruženju, čime bi se omogućilo parterskim državama da odmah absorbiraju značajan iznos već odobrenih bespovratnih sredstava – 61 milijun Eura, od čega 15 milijuna za BiH; 12 milijuna za Hrvatsku; 10 milijuna za Crnu Goru i 24 milijuna za Srbiju.

Upravljački odbor RSP-a obaviješten je da je u Fondu RSP-a trenutno oko 67 milijuna Eura te da se očekuje da u 2014. bude uplaćeno dodatnih 42 milijuna Eura. Taj bi iznos trebao biti dovoljan za financiranje već odobrenih projekata, ali i omogućiti partnerskim državama da predlože nove projekte za financiranje u 2014. godini.

RHP governing bodies met on 6 December 2013 to take stock of progress made in 2013

09-12-2013 09:34:52

Construction in Knin
UNHCR/D.Klasnic

Paris, 6 December, 2013 – The 3rd meeting of the RHP Steering Committee and the 5th meeting of the RHP Fund Assembly of Donors took place today in Paris, with the objective of taking stock of progress achieved in 2013 and to look into the implementation plans for 2014.
The Assembly of Donors elected a new co-chair for the forthcoming 12-month period: the U.S.A. will leave its place to Switzerland which, together with the European Commission, shall co-chair the RHP Steering Committee and the RHP Fund Assembly of Donors in 2014. The U.S.A. will nevertheless continue to play an active role in RHP even in the future.

The Assembly of Donors also approved two new projects to be financed from the RHP Fund: a grant of EUR 4.3 million for the purchase of 101 flats to former tenancy right holders and residents of collective centres in Croatia, and an EUR 11 million grant to the Republic of Serbia to provide durable housing solutions in the places of local integration for 715 refugee families, through four different housing modalities. This brings the total number of grants approved in 2013 to 12, totalling EUR 61 million. Once implemented, these projects should provide sustainable housing solutions to more than 8 000 vulnerable refugees and displaced persons in the four Partner Countries.

The RHP Steering Committee agreed that significant progress has been made during the year 2013 and thanked all stakeholders for their hard work. It also acknowledged that these dynamics must continue in order to respect the plans and deliver first housing solutions to beneficiaries during the first half of 2014.

A number of major milestones were reached in 2013 so that implementation can continue in a well-prepared environment to enable the Partner Countries to absorb promptly an important amount of already approved grant funds – EUR 61 million of which EUR 15 million for BiH; EUR 12 million for Croatia; EUR 10 million for Montenegro and EUR 24 million for Serbia.

The RHP Steering Committee was also informed that the RHP Fund currently holds about EUR 67 million and that in 2014, some EUR 42 million is expected to be paid in. This will be sufficient to cover the already approved projects and still allow the Partner Countries to submit some new project proposals for financing in 2014.


Share
Website building, maintenance and hosting: media-trend.hr